r.pr. Wojciech Kiełbasiński

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich. Otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023.