dr Krzysztof Wygoda

Praktyk; adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doświadczony trener i konsultant od ponad 20. lat specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych. Współautor wielu publikacji, w tym m.in. Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo (2017), Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym (2017), Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych (2002) oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz (2002).