Lidia Opioła

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy, audytor wewnętrzny.