LL. M. Mamun Bin Alam

Wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aydin w Stambule, Turcja.