r. pr. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

Doktor habilitowany nauk prawnych, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Postępowania Cywilnego; radca prawny.