dr Łukasz Cora

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor blisko 30 publikacji z prawa karnego procesowego i karnoprawnych aspektów ochrony bezpieczeństwa imprez masowych.

 • Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie tematu pracy wymagało klasyfikacji i...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2015 | Wersja: PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 79,20 zł
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie tematu pracy wymagało klasyfikacji i...