r.pr. Łukasz Jankowski

Radca prawny. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradzaniu podmiotom z sektora energetycznego. Był partnerem w międzynarodowej kancelarii, gdzie kierował praktyką prawa energetycznego oraz szefem obsługi prawnej RWE (obecnie Innogy).

Specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, m.in. postępowań w zakresie tytułów prawnych do celów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.