r.pr. Łukasz Jankowski

Radca prawny, partner kierujący praktyką prawa energetycznego w Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu. Realizował projekty dla spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w różnego rodzaju sporach administracyjnych przed Prezesem URE oraz w postępowaniach przed SOKiK, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.