Łukasz Kołodziejczyk

Profesjonalny konsultant, rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa organizacji, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, działający w grupie specjalistów Signum Consulting. Absolwent Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej, absolwent i wykładowca studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji" w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwent studiów podyplomowych „Prawo Własności Intelektualnej i Prawo Nowych Technologii" na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór nad realizacją polityk bezpieczeństwa we wszystkich obszarach w spółce Grupa Wirtualna Polska (www.wp.pl). Pełnił funkcje menadżera Działu Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie związane z rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną. Uzyskał certyfikat bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ściśle tajne, tajne i poufne wystawiony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Posiada certyfikat Audytora wewnętrznego normy ISO27001 wystawiony przez British Standards Institution Polska. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz Grupy Prawnej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 • Vademecum Inspektora Ochrony Danych
  %
  Bestseller
  Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych....
  Seria: Vademecum specjalisty
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych....