Maciej Kołodziej

Doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft. Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI). ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Wykładowca branżowych projektów szkoleniowych i studiów podyplomowych. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Uczestniczy w pracach grup problemowych dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 r. prowadzi własną firmę oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT i ABI.