Maciej Byczkowski

Prezes firmy ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji