prof. UMCS dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

  • Kodeks wykroczeń. Komentarz
    Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne...
    Seria: Komentarze Kompaktowe
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    284,05 zł 299,00 zł
    Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne...
  • Reforma prawa wykroczeń. Tom I
    Celem projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” jest identyfikacja i opis niedoskonałości polskiego prawa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji jego reformy. Projekt ten obejmuje dwa obszary...
    Seria: Inne
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    189,05 zł 199,00 zł
    Celem projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” jest identyfikacja i opis niedoskonałości polskiego prawa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji jego reformy. Projekt ten obejmuje dwa obszary...
  • Odpowiedzialność w ochronie zdrowia
    Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia....
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF
    160,55 zł 169,00 zł
    Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia....
  • Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem
    Publikacja „Prawo karne jutra − między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    141,55 zł 149,00 zł
    Publikacja „Prawo karne jutra − między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których...
  • Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym
    Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
    122,55 zł 129,00 zł
    Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących...