adw. dr Magdalena Krawczyk

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Adwokat, utytułowana w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra". Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych; posiada bogate doświadczenie obejmujące m.in. wsparcie prawne projektów innowacyjnych i inwestycji infrastrukturalnych oraz reprezentację w skomplikowanych postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym z udziałem uczestników rynków regulowanych i dostawców technologii. Dwukrotna stypendystka konkursu dla młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową. Absolwentka studiów doktoranckich oraz The International Business and Trade Law Program organizowanego we współpracy z The Catholic University of America w Waszyngtonie. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej, publicystka prawnicza.