Magdalena Olszewska

Doradca podatkowy, Dyrektor w Departamencie Podatków cenionej Kancelarii Prawno-Podakowej. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie CIT, PIT, VAT, PCC oraz w podatkach międzynarodowych. Ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu projektów transakcyjnych (m&a), zarówno dla sektora Private Equity, jak i klientów korporacyjnych. Brała udział również w projektach transakcyjnych dotyczących zbycia/nabycia istotnych aktywów majątkowych, w tym projektów nieruchomościowych. Doradza klientom w zakresie struktur akwizycyjnych, w tym planowaniu przepływów środków pieniężnych generowanych przez inwestycje oraz wyjścia z inwestycji. Wspiera klientów na różnych etapach negocjacji, w tym przy finalizowaniu umów sprzedaży. Specjalizuje się również w przeprowadzaniu międzynarodowych i krajowych restrukturyzacji i reorganizacji (w tym w szczególności: połączenia, podziały, przekształcenia, aporty, podatkowe grupy kapitałowe).