prof. UŁ dr hab. Adam Mariański

Doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa podatkowego; profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat; partner w Kancelarii Mariański Group; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”. Autor bądź współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz praktycznych komentarzy.

10 20 Lista Siatka 1-2 z 2