dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.