prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej; stypendystka uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.