dr Magdalena Rzewuska

Magdalena Rzewuska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UWM w Olsztynie, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.