dr Małgorzata Szreniawska

Doktor nauk prawnych, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie, zajmuje się problematyką samorządu terytorialnego oraz sądową kontrolą administracji.