dr Małgorzata Wach-Pawliczak

Doktor nauk prawnych, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego oraz postępowania arbitrażowego. Prowadzi ćwiczenia z prawa handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.