dr Małgorzata Wach-Pawliczak

Doktor nauk prawnych, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego oraz postępowania arbitrażowego. Prowadzi ćwiczenia z prawa handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Praktyka funkcjonowania spółek kapitałowych dowodzi, że spory pomiędzy wspólnikami stanowią naturalny i nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłączenie wspólnika ze spółki z...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 84,15 zł
  Praktyka funkcjonowania spółek kapitałowych dowodzi, że spory pomiędzy wspólnikami stanowią naturalny i nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłączenie wspólnika ze spółki z...