dr Małgorzata Wysoczyńska

Radca prawny i nauczyciel akademicki prowadząca zajęcia poświęcone prawnokarnej ochronie administracji publicznej, ustrojowi organów ochrony prawnej, korporacjom prawniczym i organizacji sądownictwa i prokuratury oraz międzynarodowego prawa karnego, wykładowca uniwersyteckich studiów podyplomowych, kierownik i wykładowca uniwersyteckich kursów na aplikacje prawnicze, opiekun naukowy w Klinice Prawa – Klinice Praw Dziecka WPiA UŁ, certyfikowany trener zasad etyki radcy prawnego Krajowej Izby Radców Prawnych i wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z zakresu prawa karnego i praw człowieka, członek Komisji Ministra Sprawiedliwości ds. przeprowadzania radcowskiego egzaminu zawodowego I i II kadencji, Przewodnicząca Komisji ds. przeprowadzania kolokwiów przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Przewodnicząca Komisji Dysycplinarnej ds. studentów Uniwersytetu Łódzkiego, członek międzynarodowej organizacji GAJE nagrodzona srebrną.