dr Marcin Kałduński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autor szeregu opracowań z zakresu prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa gospodarczego, m.in. Klauzuli największego uprzywilejowania (2006) i Sprawiedliwości w prawie antydumpingowym Światowej Organizacji Handlu (2010). Naukowo zajmuje się m.in. prawem traktatów, międzynarodowym prawem morza, międzynarodowym prawem inwestycyjnym oraz prawem Światowej Organizacji Handlu. Swoje badania prowadził m.in. w Cambridge, Genewie, Londynie oraz Hadze.