dr Marcin Marszałek

(ur. 1976) – Doktor nauk prawnych, wykładowca, radca prawny. Od 15 lat prawnik w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w strategicznych i operacyjnych zagadnieniach obszaru prawnego przedsiębiorstw energetycznych, opracowywaniu i negocjowaniu umów, sporach regulacyjnych i sądowych. Autor opracowań i publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym.