Marcin Śledzikowski

Autor jest radcą prawnym przy OIRP Wrocław specjalizującym się w prawie papierów wartościowych, prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych. prawie cywilnym, jak również w prawie nowych technologii. Ukończył studia (summa cum laude) na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy we Wrocławiu.