dr Marcin Zięba

Adwokat Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: prawo), na którym ukończył także studia doktoranckie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych, w specjalności prawo cywilne.

 • Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych
  Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  122,55 zł 129,00 zł
  Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od...