SSN dr Marek Sychowicz

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.