prof. dr hab. Andrzej Marciniak

prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.