prof. Marek Walesiak

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Ekonometrii i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest dziekanem Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.