dr Maria Jędrzejczak

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu; Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego w ujęciu krajowym i prawnoporównawczym.