prof. UŁ dr hab. Mariola Lemonnier

Prawnik i ekonomista, doktor habilitowany prawa polskiego i prawa francuskiego, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, visiting profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Toulouse1-Capitole we Francji, członek stowarzyszony Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, przewodnicząca Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Francuskiej Kultury Prawniczej - Association Henri Capitant.

Wieloletni pracownik naukowy we Francji i w Polsce, autorka podręczników i monografii z zakresu prawa finansowego, specjalizuje się w tematyce prawa rynku finansowego, prawie finansowym porównawczym i ich interdyscyplinarnymi implikacjami. Jest członkiem grup ekspertów w Polsce, prowadzi szkolenia, organizuje i bierze udział w konferencjach na temat rynku finansowego.