r.pr. dr hab. Marta Litwińska-Werner

Doktor habilitowany nauk prawnych; jest adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie prowadzi również wykłady na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej; dwukrotna stypendystka Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu; radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, specjalizuje się w prawie spółek, międzynarodowych umowach handlowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji; wielokrotnie występowała jako wykładowca na seminariach, konferencjach, a także szkoleniach, zarówno otwartych jak i wewnętrznych, dla praktyków, w tym także dla sędziów, radców prawnych, aplikantów notarialnych i radcowskich; autorka wielu publikacji i komentarzy z zakresu prawa handlowego.