prof. dr hab. Andrzej Szumański

Pracownik UJ (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego), arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, członek Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego, członek Komisji Nauk Prawnych PAN oddział w Krakowie, członek Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego PAN w Gdańsku.