System Prawa Handlowego

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO to:

  • kompendium wiedzy przydatne osobom obsługującym podmioty w obrocie gospodarczym – ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego;
  • szybsza i łatwiejsza obsługa podmiotu: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółek handlowych – poprzez ich rejestrację, wybór władz spółki, określenie: sposobu reprezentacji, sposobu ukształtowania stosunków wewnętrznych i majątkowych spółki, sprawy bieżące – czyli omówienie wszystkich typów umów zawieranych w obrocie gospodarczym, odpowiedzialność karną spółki, jej likwidację i kwestie upadłości spółki, aż po funkcjonowanie spółki w obrocie międzynarodowym oraz udział w postępowaniach arbitrażowych;
  • argumenty do obrony racji klienta:
    • teoretyczne - omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii, do wykorzystania przy poparciu własnych racji;
    • praktyczne - wskazanie: konkretnych orzeczeń przydatnych w danej sytuacji oraz sposobów rozwiązywania problemów wynikających z codziennego funkcjonowania spółek;
  • wybitni autorzy;
  • aktualny stan prawny;
  • łatwość korzystania z książki - czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień z danego tematu np. wszystkie umowy zawierane przez spółki prawa handlowego (tom 5), wszystkie spółki prawa handlowego (tom 2).

Książki z tej serii będą bardzo przydatne dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, a także dla sędziów oraz dla aplikantów i ambitnych studentów