dr Marta Romańczuk-Grącka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego i kryminologii o tematyce związanej z różnorodnymi formami przemocy psychicznej, w tym zjawiska psychomanipulacji w sektach destrukcyjnych, mobbingu, stalkingu i cyberprzemocy, jak również prawnokarnej ochrony tożsamości elektronicznej, wolności, wolności religijnej, wolności seksualnej i obyczajności, zwłok ludzkich, a także wybranych problemów bioetycznych i bioprawnych.

 • Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym
  %
  Monografia jest próbą komplementarnego ujęcia problematyki przymusu psychicznego w prawie karnym. Mimo, że od półwiecza pozbawiony jest on podstawy prawnej, powołują się nań niemal wszyscy autorzy...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 149,25 zł
  Monografia jest próbą komplementarnego ujęcia problematyki przymusu psychicznego w prawie karnym. Mimo, że od półwiecza pozbawiony jest on podstawy prawnej, powołują się nań niemal wszyscy autorzy...