dr Marta Sagan

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego, Instytut Nauk Prawnych, Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny.