Martyna Derach

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość oraz podyplomowych studiów Prawa podatkowego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorstw, a także wsparciem podatników w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Współautorka artykułów z zakresu prawa podatkowego.