dr Marzena Kidacka

Dr nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy oraz doradca restrukturyzacyjny. W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Odpowiedzialność karna a konstrukcja handlowej spółki osobowej w organizacji przygotowaną pod kierunkiem Profesora nadzw. dr hab. Czesława P. Kłaka. Partner w Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, odpowiadający za praktykę Działu Podatkowego. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i administracyjnych oraz doradztwie podatkowym dla podmiotów gospodarczych. W swojej działalności łączy wieloletnie doświadczenie prawne ze specjalistyczną wiedzą podatkową.

Jest Członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych w Rzeszowie, jak również autorem lub współautorem publikacji z zakresu prawa handlowego, karnego, podatkowego i upadłościowego.