Michał Markocki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku geografia oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie w czasie nauki m.in. odbył staż w Rządzie Szkockim w Edynburgu. Wieloletni pracownik administracji samorządowej (jednostki budżetowej urzędu marszałkowskiego, urzędu miasta) oraz administracji rządowej. Obecnie pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, specjalizujący się w zarządzaniu jakością i mapowaniu procesów.