PPR dr Michał Mistygacz

Doktor nauk humanistycznych, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2013-2019 sekretarz Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych UW, w kadencji 2017-2021 członek Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na organach ochrony prawnej, modelach ustrojowych prokuratury i procesie ustawodawczym. Autor wielu publikacji naukowych.