Michał Prus

Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w szczególności zaś w problematyce sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką, w dotychczasowej praktyce prawniczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ale też osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów krajowych oraz zagranicznych.

 • Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
  Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Przedmiotem pracy jest ciąg działań prawnych od skargi do sądu...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2013 | Wersja: PDF
  84,55 zł 89,00 zł
  Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Przedmiotem pracy jest ciąg działań prawnych od skargi do sądu...