prof. dr hab. Michał Romanowski, UW

prof. dr hab. Michał Romanowski, UW

profesor prawa, wykłada prawo cywilne, handlowe i rynków finansowych na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006–2015 (do jej likwidacji) członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w tym przewodniczący podkomisji ds. prawa spółek i podkomisji ds. prawa przedsiębiorców z nominacji prof. dra Z. Radwańskiego. W ramach Komisji odpowiadał m.in. za dostosowanie polskiego prawa spółek do prawa UE. Autor stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie Planu Komisji Europejskiej wzmocnienia corporate governance w Unii Europejskiej. Twórca stosowanej w praktyce koncepcji organizacji biznesowej grup kapitałowych znanej pod nazwą Kodeks Grupy Kapitałowej, w tym koncepcji funkcjonowania konglomeratów finansowych i holdingów z sektorów regulowanych. Autor ok. 60 opinii Komisji Kodyfikacyjnej nt. projektów reform prawa spółek i prawa umów w UE. Twórca koncepcji dematerializacji akcji w polskim prawie spółek. Ekspert polskiego Sejmu i Senatu, Rady Gospodarczej przy Premierze Tusku, a także KNF. Autor licznych projektów legislacyjnych z zakresu prawa cywilnego, spółek i rynków finansowych. Autor ok. 200 publikacji naukowych, w tym pierwszego w Polsce tzw. Dużego Komentarza do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz pionierskich monografii z prawa spółek i rynku kapitałowego. Redaktor tomów „Systemu Prawa Prywatnego" z prawa spółek. Jako adwokat prowadzi sprawy polskich sędziów z zakresu ochrony wolności i praw konstytucyjnych przed sądami polskimi i europejskimi, w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wskazywany w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej" 2013 i 2022 wśród 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce jako jeden z nielicznych, który nie pełni funkcji publicznych, za to że broni wolności przedsiębiorców i wolności sędziów. O jego prawa do wolności wykonywania zawodu adwokata upominają się międzynarodowe organizacje broniące praw adwokatów.