not. Michał Wieczorek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1982 r. Arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu, sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Wydziale Gospodarczym oraz Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym w latach 1982–1992, radca prawny prowadzący od 1992 do 2002 swoją kancelarię specjalizującą się w obsłudze spółek prawa handlowego, od 2002 notariusz prowadzący kancelarię notarialną w Poznaniu. Wieloletni wykładowca dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Poznaniu z zakresu spółek prawa handlowego, szczególnie spółek osobowych oraz prawa wekslowego. Współredaktor oraz współautor książek „Spółki osobowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych", „Spółki kapitałowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych" oraz „Spółka cywilna. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych".