not. Michał Wieczorek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1982 r. Arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu, sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Poznaniu oraz Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym w latach 1982–1992, radca prawny od 1992 do 2002, od 2002 notariusz prowadzący kancelarię notarialną w Poznaniu. Wieloletni wykładowca dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Poznaniu z zakresu spółek prawa handlowego i prawa wekslowego.