Praktyka Notarialna

Seria Praktyka Notarialna to zbiór publikacji praktycznych omawiających bardzo szczegółowo zagadnienia materialnoprawne będące źródłem czynności notarialnych dokonywanych w codziennej praktyce notariusza.

Publikacje pozwalają na dokładne zrozumienie danej tematyki oraz wskazują odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy dokonywaniu czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. Wyjaśnieniu tych kwestii służą liczne przykłady hipotetycznych sytuacji poparte orzecznictwem oraz poglądami doktryny oraz przykłady klauzul używanych w aktach notarialnych.

Publikacje polecane są szczególnie dla notariuszy i zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto będą one przydatne dla osób mającym na co dzień do czynienia z czynnościami notarialnymi: sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, komorników.

Publikacje z tej serii ukazują się pod patronatem naukowym dr Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.