dr Michał Ziółkowski

Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, radca prawny, EU Trademark & Design Attorney specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce ochrony praw własności przemysłowej, w tym niekonwencjonalnych znaków towarowych, jak również wzorów przemysłowych. Uczestnik i prelegent na lokalnych i międzynarodowych konferencjach i wykładach poświęconych tematyce własności intelektualnej.