dr Monika Przybylska

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; wykładowca prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego; autorka opracowań z zakresu prawa antymonopolowego oraz prawa regulacyjnego.