Monika Wieczorek

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej EDGE Wieczorek. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie nowych technologii i ochronie danych osobowych. Doradza przedsiębiorcom i instytucjom publicznym w obszarze Life Science i ochrony danych osobowych. Jest członkiem wewnętrznych komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej.

aplikantka radcowska w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ o specjalizacji prawo gospodarcze oraz Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours. Praca magisterska jej autorstwa o tematyce znaków towarowych została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego i przedsiębiorców.