dr Aneta Sieradzka

Partner w Sieradzka&Partners, nauczyciel akademicki, Inspektor Ochrony Danych (PDP). Wykładowca ochrony danych osobowych w prawie karnym oraz w ochronie zdrowia na UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym, ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia oraz prawem ochrony danych osobowych i prawem konstytucyjnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Przeszczepianie narządów ludzkich a konstytucyjne zasady prawo do życia i ochrony zdrowia", WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z Dziennikiem Rzeczpospolita, Dziennikiem Gazeta Prawna i wydawnictwem Wolters Kluwer.

Autorka blisko 40 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia oraz prawa konstytucyjnego. Autorka książki „Tajemnice transplantacji", do której wkład wnieśli wybitni transplantolodzy, np. prof. Marian Zembala czy prof. Antoni Dziatkowiak. Współautorka monografii m.in. z GIODO (2016) i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (2018).

Uczestniczka i prelegentka międzynarodowych konferencji (Praga, Londyn, Rzym, Barcelona). Autorka bloga prawowtransplantacji.pl. Członkini międzynarodowych gremiów naukowych: EAHL, AHLA. Autorka licznych programów szkoleniowych z zakresu RODO, prawa gospodarczego, administracyjnego, konstytucyjnego, medycznego dla administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek naukowych i podmiotów komercyjnych. Laureatka I wyróżnienia Prawnik Pro Bono 2015 w konkursie Dziennika Rzeczpospolita. W 2016 r. nominowana do prestiżowej nagrody europejskiej PILnet's Pro Bono Local Impact Award w Amsterdamie jako jedna z 5 finalistek spośród 17 zgłoszeń z całej Europy. W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra". Za działalność na rzecz rozwoju transplantologii w 2017 r. otrzymała Honorową Nagrodę Fundacji im. Hanki Bożyk.