mgr Oskar Bróż

Magister, asystent w Zakładzie Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – dawniej: Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.