dr Paulina Bieś-Srokosz

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Pracownik badawczo-dydaktyczy na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce: agencji rządowych, hybrydowych prawnych form działania, zadań publicznych oraz legal transplants w prawie administracyjnym.