dr hab. Paweł Czubik, prof. UEk

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagielloń autor wielu prac z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego.