dr hab. prof. UEk Paweł Czubik

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagielloń autor wielu prac z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego.