dr Paweł Łabuz

Doktor nauk prawnych; oficer służb państwowych w stanie spoczynku, biegły sądowy z zakresu zwalczania przestępczości, czynności operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki; wiceprezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki; pełnomocnik rektora ds. kontaktu ze służbami bezpieczeństwa wewnętrznego RP Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.